Oförutsedda händelser

Posted by Tage Johansson on June 13, 2016
Tips

BasementSom husägare så kan man råka ut för oförutsedda händelser, olyckor av olika slag. Det kan vara fråga om vattenskada i badrum eller källare, i värsta fall så kan det uppstå brand som kan i bästa fall bara förstöra en del av bostaden eller i värsta fall förstöra hela huset till grunden.Det är svårt att bestämma över dessa händelser, men man kan vara förutseende och installera brandvarnarna och larm som visar på om något händer i den fastighet man äger. Har man fått en fuktskada i till exempel källaren kan man anlita DryProtect för att torka ut området och se till så att det blir så torrt att man kan renovera det rum som utsatts för fukt. Vatten kan ställa till med en hel del skador så det gäller att vid renovering av badrum eller kök se till att att det blir grundligt gjort helst fackmannamässigt.Självfallet så har man försäkringar som täcker eventuella skador och kostnader i samband med återställande av skadorna. Det kan vara en fördel att kolla upp vilka försäkringar man har och jämföra om man kanske får en bättre försäkring till ett bättre pris. När man tar in hantverkare se till att du får garanti på det jobb dessa gör så att om olyckan skulle vara framme kan kolla upp hur länge sedan jobbet var gjort och om hantverkaren kan ställas till svaras för det som hänt.