Ta hjälp av mäklarproffs och köp rätt företag

Posted by Tage Johansson on March 29, 2017
Mäklare, Tips

Oavsett om du går i tankar att köpa eller sälja ett företag kommer du förmodligen ganska snabbt att inse det faktum att processen inte är så enkel som det kan tyckas. Det gäller att ha stenkoll på allt från regler och lagar till ekonomiska faktum och just därför gör man rätt i att ta hjälp utifrån.Att låta ett riktigt mäklarproffs ta sig an dina funderingar och önskemål är en trygghet om att ditt slutliga köp eller försäljning blir rätt i alla led. Ett bra exempel är den som letar efter seriösa och visionära köpare till sitt redan etablerade företag – här är företagsmäklare en effektiv lösning då de inte bara besitter kunskap kring denna typ av administrativ process utan även har ett stort kontaktnät.Men hur fungerar företagsmäkleri i praktiken? Det går faktiskt i stora drag att jämföra med en vanlig typ av fastighetsmäklare men där den största skillnaden precis som det låter är själva verksamheten. Företagsmäklaren är alltså en slags mellanhand som verkar mellan en eventuell köpare och en säljare med målet att nå en överenskommelse kring en affärsöverlåtelse.En stor anledning till att det idag är betydligt vanligare att anlita företagsmäklare än förr är det faktum att det inte längre är en självklarhet att barnen tar över en familjeverksamhet när grundaren går i pension. Det innebär att många företagare väljer att se på alternativ för att hitta potentiella övertagare av verksamheten redan i god tid innan pensionen träder in.